Zakres działania Sekcji

Sekcja do Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych jest jednostką administracji ogólnouczelnianej UO której pracownicy są podporządkowani bezpośrednio Rektorowi.
Do zakresu działania Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych należą wszystkie sprawy związane z ochroną informacji niejawnych i realizacją zadań obronnych,.. Czytaj więcej…

Kontakt

Sekcja ds. Obronnych i Informacji Niejawnych
Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
pok. 114, 115
tel: +48 77 452 7099

Pracownicy >>> 

informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla RP albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne (także informacje w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania). /art. 1 ust. 1/… Czytaj więcej…

Obrona cywilna to system, mający na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych, klęsk żywiołowych lub katastrof, przezwyciężanie ich następstw i zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Siłą obrony cywilnej… Czytaj więcej…

Art..4a ust. 1 pkt 4, art. 20 ust. 2 pkt 2 – ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz. 1524);Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218);… Czytaj więcej…

Sekcja ds. Obronnych i Informacji Niejawnych Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola

CI UO

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close