Stany Gotowości Obronnej
W systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej przyjęto trzy stany gotowości obronnej państwa:
– stan stałej gotowości obronnej państwa;
– stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu;
– stan gotowości obronnej państwa czasu wojny.

Podstawy prawne:
Art..4a ust. 1 pkt 4, art. 20 ust. 2 pkt 2 – ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz. 1524);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218);

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi opracowaniami: