Jacek Najgebauer

Pełnomocnik Rektora UO ds. Ochrony Informacji Niejawnych, specjalista ds. wojskowych

Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
pok. 114
tel: +48 77 452 7099
email: najgebauer@uni.opole.pl

Andrzej Śliwa

Specjalista ds. Obrony Cywilnej, specjalista ds. kancelarii niejawnej

Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
pok. 115
tel: +48 77 452 7098
email: asliwa@uni.opole.pl

SSO

Formularz kontaktowy

15 + 2 =