Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych jest jednostką administracji ogólnouczelnianej UO której pracownicy są podporządkowani bezpośrednio Rektorowi. Do zakresu działania Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych należą wszystkie sprawy związane z ochroną informacji niejawnych
i realizacją zadań obronnych, w szczególności:

 • działalność planistyczna w zakresie realizacji zadań obronnych, i powszechnej samoobrony;
 • przygotowanie zarządzeń i wytycznych dotyczących realizowanych zadań;
 • organizowanie i koordynowanie działań zmierzających do przygotowania jednostek organizacyjnych Uczelni do realizacji zadań obronnych, ochrony ludności
  i powszechnej samoobrony;
 • organizowanie przedsięwzięć dotyczących stanów gotowości obronnej Uczelni;
 • organizowanie działalności systemu kierowania Uczelnią w warunkach zagrożenia;
 • prowadzenie ewidencji pracowników podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony RP;
 • organizowanie szkoleń i treningów z uwzględnieniem zadań wykonywanych w okresie zagrożenia i w czasie wojny;
 • kontrolowanie realizacji zadań w zakresie obronności, ochrony ludności i powszechnej samoobrony;
 • prowadzenie działalności sprawozdawczo-informacyjnej;
 • organizowanie i koordynowanie przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych.

W zakresie działalności obronnej, ochrony ludności i powszechnej samoobrony Sekcja współpracuje z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Opola, instytucjami administracji wojskowej, Państwową Strażą Pożarną, Policją oraz innymi instytucjami na terenie m. Opola.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close