Znak Obrony Cywilnej

Obrona cywilna to system, mający na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych, klęsk żywiołowych lub katastrof, przezwyciężanie ich następstw i zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, co oznacza, że wszyscy obywatele uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia. Powszechność ta wymaga odpowiednich kwalifikacji i wiedzy o sposobach szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia.

Podstawowe informacje o Obronie Cywilnej

Obecny kształt Obrony Cywilnej w Polsce normują:

Protokół Dodatkowy I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku, dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 roku (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991 roku oraz Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. 2004, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

 

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych

Szef Obrony Cywilnej Kraju

Jest centralnym organem właściwym w sprawach Obrony Cywilnej. Powołuje go Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie funkcję tę pełni nadbrygadier Leszek SUSKI / jednocześnie komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

Do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy:

§ przygotowanie projektów założeń i zasad działania Obrony Cywilnej

§ ustalenie ogólnych zasad realizacji zadań Obrony Cywilnej

§ koordynowanie przedsięwzięć i sprawowanie kontroli nad realizacją zadań Obrony Cywilnej przez naczelne organa administracji, terenowe organa administracji rządowej i organa samorządu terytorialnego sprawowania nadzoru nad odbywaniem zasadniczej służby w Obronie Cywilnej

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu o Obronie Cywilnej

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close