POWIĄZANE AKTA PRAWNE

  • STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 listopada 2014 r.
  • POLITYCZNO-STRATEGICZNA DYREKTYWA OBRONNA RP wydana w drodze postanowienia Prezydenta RP z dnia 16 lipca 2015 r. (M.P. Nr 48, poz. 705).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U.04.98.978)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U.04.98.978)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U.04.16.150 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych  (Dz.U.04.16.151z późn. zm.)